Herbal Poultice

Herbal Poultice

Herbal Poultice หรือ พอกยา ในกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายและความพิการในกลุ่มผู้สูงอายุในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่า ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา วิจัยนี้ศึกษาประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน ๓๖ รายโดยการพอกสมุนไพรบริเวณเข่าทั้ง ๒ ข้างเป็นเวลา ๑๕ นาที จำนวน ๓ ครั้ง ติดต่อกัน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบ WOMAC และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละค่าเฉลี่ย Paired T-Test

ภายหลังการทดลองพบว่า ระดับความปวดของข้อเข่า  ระดับอาการข้อฝืด และช่วงเวลาในการลุกเดินลดลงกว่าก่อนการทดลอง  และระดับความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<๐.๐๐๑)

ยาพอกสมุนไพรสามารถลดความปวด ความฝืด และช่วงเวลาในการลุกเดินได้ และส่งผลให้ความสามารถในการใช้งานดีขึ้น ซึ่งยาพอกสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งใน   การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

 

Read More

Vasti Therapy

Vasti Therapy

Vasti Therapy หรือ การกักน้ำมัน เช่น กักน้ำมันที่บริเวณหลังเรียกว่า Kati Vasti | Ayurveda มีวิธีการแบบองค์รวมสำหรับความกังวลด้านสุขภาพทั้งหมดที่สามารถช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด ไข้สูง เจ็บคอ หรือปวดหลังส่วนล่าง การรักษาและการบำบัดแบบอายุรเวทจะไม่มุ่งเน้นที่การบรรเทาอาการ แต่พวกเขาจะมีแนวทางที่ครอบคลุม ช่วยสร้างและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม

การรักษา Kativasti ในอายุรเวทช่วยให้บุคคลจัดการกับอาการปวดหลังส่วนล่างและข้อกังวลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามคำนิยาม kativasti คือการบำบัดหลังส่วนล่างหรือ lumbosacral โดยใช้ความร้อนและน้ำมัน จุดประสงค์คือเพื่อช่วยให้ระดับ vata dosha เหมาะสมที่สุด

Loading...

วิธีการรักษา Kati Vasti Ayurveda:

แป้งหนาเตรียมโดยใช้แกรมสีดำ รูปร่างของแม่พิมพ์แป้งอาจเป็นได้ทั้งแบบกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยมตามบริเวณหลังที่ผู้ป่วยปวด เมื่อผู้ป่วยนอนราบบนท้องแล้วให้วางแป้งเป็นขอบรอบด้านหลัง ขอบของวงแหวนแป้งถูกยึดไว้ด้านหลังโดยใช้น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งหลุดออก เปรียบเสมือนการสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ด้านหลังเพื่อกักเก็บน้ำมัน น้ำมันยาที่กำหนด (โดยใช้สมุนไพรที่เลือกตาม dosha ทั่วไป) อุ่นและเทลงในวงแหวนของแป้ง น้ำมันยังคงอยู่ในขอบเขตของแม่พิมพ์แป้ง ในที่สุดคุณสมบัติการรักษาของน้ำมันจะซึมผ่านและเข้าถึงเนื้อเยื่อ รักษาความอุ่นของน้ำมันด้วยการเติมที่เหมาะสม

ประโยชน์ของการทำ Kati Vasti Therapy

การรักษาแบบอายุรเวชของ Kativasti นั้นมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่าง เมื่อเริ่มกระบวนการบำบัด คุณสมบัติของน้ำมันสมุนไพรจะเริ่มรักษา บำรุง และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในบริเวณที่ปกคลุม

เมื่อน้ำมันสมุนไพรอุ่นถูกดูดซึม พวกมันอาจหล่อลื่นข้อต่อเพื่อให้การเคลื่อนไหวราบรื่นขึ้นและง่ายดายขึ้น แก้ปัญหาข้อกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นได้ในที่สุด

นภาพรวม การรักษาแบบอายุรเวทแบบ kativasti ayurveda นั้นช่วยในเรื่องความไม่สบายหลังส่วนล่าง เช่น กระดูกสันหลังส่วนเอวอักเสบ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน ปวดเอว (ปวดหลังส่วนล่าง) และอาการปวดตะโพก

ประโยชน์อื่นๆ ของการรักษาแบบ kati vasti ได้แก่:

การผ่อนคลายโดยการพยุงกล้ามเนื้อของข้อกระดูกสันหลังที่ได้รับผลกระทบ การรักษานี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบริเวณหลัง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเสริมความแข็งแรงของข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลัง Kati vasti เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างกระดูกสันหลังและป้องกันอาการปวดหลัง

ขั้นตอนการทำ Kati Vasti Therapy

เตรียมแป้งหนาด้วยแกรมสีดำ รูปร่างของแป้งนี้มีทั้งแบบกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม รูปร่างถูกกำหนดโดยบริเวณหลังที่ต้องรักษา (บริเวณที่ปวด) สำหรับขั้นตอนนี้ผู้ป่วยต้องนอนคว่ำ แล้วนำแป้งมาวางที่บริเวณหลังส่วนล่างที่มีอาการปวดหลัง วงแหวนแป้งวางในลักษณะที่ขอบของวงแหวนแป้งติดกับด้านหลังโดยใช้น้ำ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันแหวนไม่ให้เลื่อนลงมาทางด้านหลัง

อ่างเก็บน้ำนี้ที่วางอยู่ด้านหลังจะเต็มไปด้วยน้ำมันสมุนไพรอุ่น สำหรับขั้นตอนนี้ น้ำมันยาจะถูกเลือกตามโดชาที่ต้องการการเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำมันควรจะยังคงอยู่ในแม่พิมพ์แป้งนี้ ด้วยขั้นตอนนี้ คุณสมบัติการรักษาของน้ำมันจะดูดซับและเข้าถึงเนื้อเยื่อ ความอุ่นของน้ำมันนี้คงอยู่และช่วยบำรุงเนื้อเยื่อ

Read More

Cupping Therapy

Cupping Therapy | การครอบแก้ว บำบัดโรค

การครอบแก้ว (Cupping)

 การครอบแก้วเป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งของแพทย์แผนจีน โดยในสมัยโบราณจะใช้เขาสัตว์หรือกระบอกไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันวัสดุที่ใช้จะเป็นแก้วใสทรงกลม จุดไฟแล้วนำเปลวไฟเข้าไปในแก้วทรงกลมเพื่อให้เกิดสูญญากาศภายในแก้ว แล้วจึงนำมาวางครอบบริเวณต่างๆ บนร่างกาย

ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนอธิบายไว้ว่า ความร้อนจากไฟขณะทำการครอบจะช่วยขับไล่ความเย็นที่อยู่ในเส้นลมปราณ ความเย็นมีกลไกของโรคทำให้การไหลเวียนของลมปราณติดขัดเมื่อเกิดการติดขัดก็จะทำให้เกิดอาการปวด เมื่อครอบเเก้วเเล้วลมปราณภายในร่างกายจะไหลเวียนเป็นไปอย่างปกติ อาการปวดจึงหายไป

เมื่อมองตามหลักวิทยาศาสตร์การครอบแก้วคือการใช้สูญญากาศ ครอบไปยังบริเวณผิวหนัง การที่ผิวหนัง ถูกดูดด้วยแก้วที่เป็นสูญญากาศจะทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นอย่างมาก เป็นการปั๊มเลือดเข้าสู่ กล้ามเนื้อบริเวณที่ทำการครอบเเก้ว หลอดเลือดฝอยขยายตัวขึ้น นำมาสู่การที่เนื้อเยื่อได้รับเลือดออกซิเจน มากขึ้น กระบวนการซ่อมแซมจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกหนึ่งวิธีของการครอบแก้วที่นิยมใช้กันคือ การ ครอบแก้วพร้อมกับการเดินแก้ว ลากไปตามแนวเส้นลมปราณหรือตามกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ เป็นการยืด กล้ามเนื้อ (Muscle) และ พังผืด (Fascia) ที่ระดับผิว (Superficial) ซึ่งสามารถลดความเจ็บปวดจาก กลุ่มโรคกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

นับเป็นภูมิปัญญาของคนจีนสมัยโบราณอันชาญฉลาดส่งทอดมาถึงปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายและยังคงได้รับความนิยม สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยในยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้ป่วยกำลังมองหาวิธีบำบัดรักษาร่างกายโดยอาศัยวิธีธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุด

การรักษาโรคโดยการครอบแก้ว (Cupping) สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีการติดขัดทำให้เลือดและพลังมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น  สามารถรักษาอาการปวด โดยเฉพาะบริเวณ บ่า หลัง และเอว (เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะหรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ) และด้านการส่งเสริมความงามช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง มีเลือดฝาด  หลังจากการทำครอบแก้วแล้ว บริเวณผิวหนังอาจมีรอยคล้ำ  แต่ไม่มีอันตราย รอยจะหายเองในเวลาประมาณ 5 – 7  วันและสามารถทำได้อีกเมื่อรอยจางหาย

Loading...

ก่อนทำครอบแก้วต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

ก่อนทำการครอบแก้ว ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการรับประทานอาหารตามปกติ ควรรับประทานอาหารมาก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มจนเกินไป หากมีโรคประจำตัวสามารถรับประทานยาได้ตามปกติ

ครอบแก้วทำอย่างไร ?

แพทย์สอบถามอาการผู้ป่วย และจับชีพจร (แมะ) เพื่อวินิจฉัยโรค จากนั้นแพทย์จะทำการรักษาโดยใช้แก้วสีใสปลอดเชื้อ อาศัยความร้อนไล่อากาศภายในแก้วเพื่อให้เกิดภาวะสุญญากาศ จากนั้นครอบแก้วลงบนผิวหนัง แก้วจะดูดผิวหนังและกล้ามเนื้อขึ้นมา ผิวหนังจะเริ่มเปลี่ยนสี

  • การครอบแก้วแบบครอบทิ้งไว้บนผิวหนัง เพื่อรักษาอาการปวดจากความเย็น ปวดจากร่างกายเสียสมดุล หรือปวดเฉพาะที่
  • การครอบแก้วแบบเคลื่อนไหวหรือการเดินถ้วย (โจ่วก้วน) เพื่อรักษาอาการปวดจากลมปราณติดขัด และอาการชา
  • การครอบแก้วแบบดึงเร็ว (ส่านก้วน) ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวด และชาที่ผิวหนัง หรือสมรรถภาพ (ทางร่างกาย) เสื่อมถอย
  • การครอบแก้วที่ประสานกับการใช้เข็มปลอดเชื้อ (ซื่อลั้วป๋าก้วน) ใช้รักษาโรคไฟลามทุ่ง ฝีหนอง รวมถึงอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก
  • การครอบแก้วที่ใช้คู่กับการฝังเข็ม เพิ่มประสิทธิภาพการฝังเข็ม และครอบแก้วควบคู่กัน

โรคที่เหมาะกับการรักษาด้วยการครอบแก้ว
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง หอบหืด ปอดบวม ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มปอด อักเสบ ตําแหน่งจุด ต้าจู้เฟิงเหมินเฟ่ยซูอิ๋งชวง

2. โรคระบบทางเดินอาหาร
กระเพาะอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปวดระบบประสาทกระเพาะ อาหารไม่ย่อย กรด เกินในกระเพาะอาหาร ตําแหน่งจุด กานซูผีซูเก๋อซูจางเหมิน ลําไส้อักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตําแหน่งจุด ผีซูเว่ยซูต้าฉางซูเทียนซู

3. โรคระบบหมุนเวียนเลือด
ความดันโลหิตสูง ตําแหน่งจุด กานซูต่านซูผีซูเซิ่นซูเว่ยจงเฉิงซาน จู๋ซานลี่ โรคหัวใจขาดเลือด ตําแหน่งจุด ซินซูเก๋อซูเกาฮวงซูจางเหมิน

4. โรคระบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ปวดกระดูกต้นคอ ข้อไหล่ปวดไหล่สะบัก ปวดข้อศอก ตําแหน่งจุด จุดที่กดเจ็บ หรือ บริเวณข้อต่อต่างๆปวดหลัง ปวดเอว ปวดก้นกบ ปวดสะโพก ตําแหน่งจุด ตามจุดที่ปวดต่างๆ หรือรอบๆข้อต่อต่างๆปวดเข่า ปวดข้อเท้า ปวดส้นเท้า ตําแหน่งจุด ตําแหน่งที่ปวด และรอบๆข้อต่อ

5. โรคระบบประสาท
ปวดหัวจากระบบประสาท ตําแหน่งจุด จางเหมิน ซีเหมิน และบริเวณปวดชายโครง ปวดเส้นประสาทไซแอทิค ตําแหน่งจุด จื้อเบียน หวนเทียว เว่ยจง โรครูมาตอยด์ตําแหน่งจุด ต้าจุยเกาฮวงซูเซิ่นซูเฟิงซื่อ และบริเวณที่ปวดชา กล้ามเนื้อลําคอหดเกร็ง ตําแหน่งจุด เจียนจิ่ง ต้าจุย เจียนจงซูเซินจู้ กล้ามเนื้อหดน่องเกร็ง ตําแหน่งจุด เว่ยจงเฉิงซาน และบริเวณที่คนไข้หดเกร็ง เส้นประสาทใบหน้าหดเกร็ง ตําแหน่งจุด เซี่ยกวน ยิ้นกางเจี๋ยเชอ กระบังลมหดเกร็ง ตําแหน่งจุด เก๋อซูจิงเหมิน

6. โรคสตรี
ปวดท้องประจําเดือน ตําแหน่งจุด กวนหยวน จื่อกง ตกขาว ตําแหน่งจุด กวนหยวน จื่อกง ซานอินเจียว อุ้งเชิงกราน ตําแหน่งจุด จื้อเปียน เยาซูกวนหยวน

7. โรคอายุรกรรมภายนอก
ฝีหนอง ตําแหน่งจุด เซินจู้กับบริเวณฝี มีก้อนซีสอักเสบ ตําแหน่งจุด จื้อหยาง

Read More

Hot Compression

Hot Herbal

Hot Herbal Compression คือการนวดนี้เป็นการนวดน้ำมันรีดเส้นพร้อมกับการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรร้อนที่นึ่งด้วยเตานึ่ง สามารถคลายกล้ามเนื้อและเส้นที่ตึงได้ ตัวสมุนไพร เช่น ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด การบูร ยังช่วยการการลดการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 • เหมาะกับอาการปวดเส้นและกล้ามเนื้อแข็งตึง ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ออฟฟิศซินโดรม ปวดข้อขณะนั่งเดิน
 • ความร้อนช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อหลัง 24 – 48 ชั่วโมง
 • ตัวยาสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณในการแก้อาการเคล็ดขัดยอกและการฟกช้ำ
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จากความร้อนที่สัมผัสถึงหลอดเลือดใต้ชั้นผิดหนัง
 • ลดอาการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อ เส้น ช่วยให้กล้ามเนื้อ พังผืด ยืดตัวออก และกลับมามีความยืดหยุ่น

⛔️ ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน มีแผลที่ผิวหนัง หรือมีอาการปวด บวม แดงร้อน ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก (ควรใช้การประคบเย็นก่อน)

Loading...

การนวดประคบ เป็นอีกศาสตร์ ที่ได้รับความนิยม เพราะไม่ใช่ลูกค้าทุกคน ที่สามารถนวดได้ การเป็นเทอราพิสที่ดี จะต้องสามารถเข้าใจ วิเคราะห์อาการของลูกค้าได้เบื้องต้น คนไหนนวดได้ และควรนวดแบบไหน

คนไหนนวดไม่ได้ เราคลายความปวดของเขาด้วยวิธีไหนได้บ้าง นวดไม่ได้ ก็ต้องไปประคบ ลูกค้าแบบไหน ควรประคบ และไม่ควรประคบ ซึ่ง รร สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การนวดประคบที่ถูกวิธี

การนวดประคบสมุนไพร เป็นการนำสมุนไพรหลากชนิดห่อรวมกัน ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณในการคลายความปวดเมื่อย ลดอาการปวดได้ดี จากนั้น นึ่งให้ร้อนแล้วนำมานวดประคบบริเวณจุดต่างๆ ของร่างกาย เมื่อเจอความร้อนสารสำคัญในสมุนไพรจะระเหยซึมผ่านผิวหนังขณะนวด  เคล็ดขัดยอก ช่วยลดอาการปวด ลดการบวมอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หลัง ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืด ยืดตัว ลดการติดขัดของข้อต่อ ขณะเดียวกันความร้อนจากลูกประคบจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ให้ดีขึ้นด้วย

Read More

Acupressure

Acupressure Massage

การนวดแบบกดจุด(Acupressure Massage)

Acupressure หรือ นวดกดจุด คือการกดจุดพื้นฐาน และกดจุดสัญญาณ เพื่อเป็นการทำให้ร่างกายทำงานได้ โดยมีการปรับสมดุลและแก้ขอบกพร่องในส่งสัญญาณตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย ซึ้งจะเน้นการรักษาบริเวณหลังอันเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทที่ควบคุมอวัยวะทั้งหลายของร่างกาย ส่งให้น้ำเลี้ยงไปเลี้ยงสมอง รักษาไมเกรน ,Office syndrome, ภูมิแพ้ , อัมพฤกษ์ อัมพาต , กระดูกทับเส้นประสาท และอื่นๆอีกมากที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุล

การรักษาด้วยการกดจุดไทย จะสามารถรักษาได้ทุกระบบในร่างกาย เพราะทุกระบบทำงานไปด้วยกัน ระบบสมอง ระบบประสาท ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร การขับถ่าย และอื่น ๆ

การกดจุดไทย คือการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพโดยที่การรักษา จะต้องวินิจฉัย วิเคราะห์ วิจัยก่อนว่าเป็นอะไร อันเป็นหัตถเวชกรรม เพื่อรักษาโดยการกดจุดไทยอย่างไร ต้องพิจารณาเป็น case by case แล้วผลการรักษาจะประสบความสำเร็จด้วยดี

ร่างกายของคนเรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันเสมอ แต่ละส่วนจะมีความสำคัญแตกต่างกัน เป็นการแพทย์ผสมผสานโดยพิจารณาจากการทำหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆที่ปฏิสัมพันธ์กัน ด้วยการวิเคราะห์ วิจัย ในความสำคัญที่อวัยวะแต่ละส่วนทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะทำการรักษาด้วยวิธีการกดจุด

การกดจุดไทย เป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ลดการใช้ยาเคมี เพื่อลดการสะสมของสารพิษในร่างกาย ก่อนจะไปพึ่งหมออยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองก่อน

Loading...

การนวดด้วยวิธีการกดจุดเพื่อรักษาเยียวยาร่างกายทั้งหมด ทำในลักษณะเดียวกันกับการฝังเข็ม ซึ่งมีหลักฐานทางคลินิกบ่งชี้ว่า การใช้นิ้วกดตามจุดต่างๆ ที่ใช้ในการฝังเข็ม ในเวลาที่นานพอสมควรจะช่วยกระตุ้นอวัยวะ ต่อม และระบบต่างๆ ของร่างกายบางส่วนให้คืนสู่สมดุลได้ ช่วยบรรเทาอาการตึงของกล้ามเนื้อ การนวดวิธีนี้ จะช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของพลังงานชีวิตให้เดินทางได้อย่างเสรีตลอดแนวเมอริเดียนของร่างกาย เพื่อทำให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ

หลายๆ ทฤษฎีที่อธิบายถึงการกดจุดว่าช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไร และจากทฤษฎีหนึ่งบอกว่า การนวดจะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของโลหิตและส่งผลไปสู่การกำจัดสารพิษต่างๆ ได้แก่ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ ฮีสตามีน(histamine) และกรดแล็คติค และช่วยส่งเสริมให้มีการพาออกซิเจนและสารอาหารอื่นๆ มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ทำให้บรรเทาอาการเกร็งลงได้

การกดเป็นเวลานานๆ ที่จุดฝังเข็ม ทำให้ต่อมพิทูอิทารีในสมองได้รับการกระตุ้น อาจทำให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟิน(Endorphine) ออกมา ซึ่งเอ็นโดรฟินมีคุณสมบัติคล้ายกับฝิ่นมีหน้าที่ในการควบคุมความเจ็บปวด

Read More

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
BEFORE YOU LEAVE, USE THIS CODE

20% off on Your First CBD Product Order

This code cannot be use in any conjunction of sales item and your minimum order should be at least THB 100

CODE: CBDCBDCLINIC2023