เกี่ยวกับ Dr. CBD Clinic

Dr. CBD Clinic เป็นคลินิกแบบองค์รวมทางเลือกที่เน้นการป้องกันโรคในขณะที่ให้การดูแลในระดับบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้ป่วยแต่ละราย คลินิก CBD ของเรายังส่งเสริมการดูแลและการรักษาแบบองค์รวมโดยใช้การแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการบําบัดสมัยใหม่เพื่อให้การรักษาสุขภาพในระดับสูงสุด

พวกเราคือใคร

คลินิกการแพทย์แผนไทย CBD “Dr. CBD Clinic” คลินิก CBD แห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันโรคเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีที่สุดในระดับสูงสุดแทนที่จะรักษาอาการ

คลินิกทางเลือกที่รักษาเฉพาะบุคคลโดยพิจารณาจากอาการของแต่ละบุคคลโดยใช้วิทยาศาสตร์แผนไทยดั้งเดิมที่ผสมผสานการรักษาแบบตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะสุดท้าย

สําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการนอนหลับ อาการปวดเรื้อรังโดยไม่มีสาเหตุ ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของพวกเขาและผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพผิว (Aesthetic) ด้วยสารสกัดจากกัญชงทางการแพทย์

คุณสามารถหาเราได้ที่ไหน!

โรงพยาบาลนวเวช

แผนกกัญชาทางการแพทย์: ชั้น 6 ชั้น 3 รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

อ.หัวหิน

218/1-4 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Scroll to Top